Välj en sida

Kommun-it

Datacenterlösningar för offentlig sektor

Säker backup

RANSOMWARE ÄR NU EN VERKLIGHET SOM ALLA ORGANISATIONER BEHÖVER FÖRHÅLLA SIG TILL

Nya sätt att få in skadlig kod i företags infrastruktur har överraskat och skrämt upp många företags IT-avdelningar och ledare. Ändrade arbetssätt har öppnat nya ”möjligheter” för intrång och säkerhetsbrister har blivit svårare att identifiera. I korthet har konsekvenserna av cyberbrott klättrat på de flesta människors medvetandelista.

  Du kommer bli drabbad

  Ju snabbare du kommer till insikt om att du inte kommer bli förskonad och att det inte bara ”händer andra”, desto större chans har du och ditt företag att överleva. Och det handlar oftare och oftare om just överlevnad. Eftersom många drabbade inte hade en plan för skydd och återställning så väljer man att betala. Konsekvensen blir att den kriminella världen får mer resurser att utveckla och förfina sina verktyg, men även höja priset för att lämna tillbaka din data.

  Återställningsskydd mot ransomware

  Cuebid är specialister på IT-säkerhet. Vi arbetar med proaktiv IT-säkerhet, och hjälper våra kunder att bekämpa bl a Ransomware, när de knackar på dörren. Det kan vara via ett e-post, en skadlig länk eller via någon annan digital kanal, som era användare nyttjar. Men även om vi sätter rätt säkerhet på rätt plats, och utbildar personalen för en högre säkerhet, så finns alltid en risk att man drabbas. Hos oss på Cuebid finns säkerhet i vårt DNA, även i datacenterleveranser, och därmed inget undantag när det gäller en SÄKER backuplösning. Det är faktiskt inte svårt att sätta upp ett adekvat skydd mot konsekvenserna av ett ransom- ware för en bråkdel av priset av att betala lösen! Nedan beskriver vi några enkla steg för att drastiskt förbättrade era odds, och undviker det vi vill kalla Insiktsbesvikelsen.

  Vägen till den perfekta lösningen

  ANVÄND “IMMUTABILITY”

  Immutability, eller Object Lock, betyder i korthet att det att under en period kan inte filen/objektet manipuleras. Inte ens med administratörsrättigheter kan det manipuleras, vilket gör det skyddat mot kryptering och borttagning. Och ligger det ”air-gapped”(fysiskt skiljt från primärlagringen), i t.ex. public cloud, så kan inte ens mediet förstöras. Funktionen finns vanligtvis i objektlagring, men varianter förekommer i andra lagringstyper.

   

  TIERED REPOSITORIES

  Kraven på åtkomst av backupdata ändras givetvis med tiden. För att bygga en lösning som hanterar datalagring under alla livscykler så behöver vi skapa olika lösningar(tiers) som möter de olika kraven på bästa/billigaste sätt. Ni har säkert hört talas om 3-2-1-1-0. Det innebär att man gör tre kopior av data, på två olika media, där en är på annan plats och en är offline.

  Säker backup, en viktig pusselbit

  Säker backup är endast en pusselbit av helheten, och hur bra backuperna än går så finns det alltid anledning att testa, utveckla, uppdatera och förbättra sin katastrofplan efter nya förutsättningar.

  Vi på Cuebid har lång erfarenhet av att skapa säkra backuplösningar. Vi analyserar er nuvarande back- upplösning och föreslår åtgärder för att förbättra förmågan att tackla konsekvenserna av ett ransomware.