Välj en sida

Kommunit

Datacenterlösningar för offentlig sektor

Effektiv lagring

Så skapar du värde av ostrukturerad data

Mycket data att hantera? Möt den nya tidens skalbara fillagring.

Runt 80% av en organisations data är ostrukturerad fildata, och det är den som växer mest. Idag är det mesta outnyttjat men i den datadrivna utvecklingen av verksamheten i digitaliseringens tidsålder är ostrukturerad data otroligt viktigt att göra användbar, åtkomlig, förståelig och säkert lagrad. Att få kontroll är att skapa värde för sin organisation!

Så hur tänker din verksamhet skapa sig ett försprång mot era konkurrenter genom att realisera nyttan av fildatat och driva på er innovationskraft?

Med rätt filhantering kan din verksamhet göra fantastiska saker med sitt mest värdefulla data

Din filinformation behöver inte vara svår att söka, redigera eller analysera. Du borde kunna spendera mer tid på att använda data än att hantera det eller bygga lösningar. Dina appar ska fungera, och du ska inte behöva tolerera brist på kapacitet, oavsett om du har ett brådskande projekt eller gör ditt vardagligt arbete.