Välj en sida

Kommun-it

Datacenterlösningar för offentlig sektor

Hybrid IT

Innebär komplexiteten i ert datacenter att er möjlighet till innovation är begränsad? HPE Simplivity ger IT-chefer flexibilitet och en ekonomi som är bättre än i det publika molnet.

Detta kombinerat med kontrollen och möjlighet till styrning som det egna datacentret ger. Det är ett hyper-convergerat kraftpaket som kan hantera era mest krävande applikationer. Simplivity gör hybrid IT enkelt genom att erbjuda Integrerad compute, lagring och virtualisering med avancerade tjänster för dataeffektivitet, backup, återställning, HA och distaster recovery samt helt policybaserad VM-centrerad administration. Minskar komplexiteten och därmed kostnaderna med upp till 70%. Detta levererat på den mest beprövade serverplattformen på marknaden HPE Proliant Gen10.

  Unik arkitektur i grunden

  Simplivity använder en helt unik arkitektur som nyttjar den underliggande infrastrukturen på det mest effektivaste sättet. Resultatet är en lösning där prestandan och diskeffektiviteten är högre än i jämförbara lösningar. Tack vare den högeffektiva teknologin och nytänket elimineras i stort sett all administration, vi ger våra kunder förutsägbar prestanda och kapacitet med högsta möjliga upptid.

  Har du behov av IT-tjänster på lokala kontor?

  Simplivitys dataeffektivitet är inte enbart inom en nod som i andra lösningar utan spänner över samtliga noder oavsett lokation. Det innebär att det enbart är unik data som behöver flyttas mellan tex ett centralt datacenter och ett lokalkontor i Sverige eller utomlands. Med Simplivity är det möjligt att ta en full backup var 10:e minut och bara skicka den unika förändrade datan till det centrala datacentret på sekunder. Vi har kunder som gör just detta ute på oljeplattformar och färjor över satellitlänkar med mycket hög latancy.

  Förutsägbar prestanda och effektivitet

  Lagringen i HPE SimpliVity  är 100% flashbaserad vilket ger er förutsägbar och hög  linjär prestanda med låg latency. HPE Simplivity kan genom att använda sig av hårdvaruassisterad in-line dedup och komprimering som alltid är påslagen för alla laster reducera I/O, nätverkstrafik och självklart diskåtgång och detta även mellan noder, inte bara inom en nod.

   

  Inbyggd backup och katastrofsäkring

  Eliminera behovet av 3:e parts backupmjukvara. HPE SimpliVity levererar robusthet, inbyggd säkerhetskopiering och bandbreddseffektiv replikering, allt du behöver för att säkerställa högsta nivå av dataintegritet och tillgänglighet. För krav på säkerhetskopiering till annan disklösning och med immutabilitet så finns färdig integration till HPE StoreOnce bland annat.

  Förutsägbar skalbarhet och ekonomi

  Man bygger ut en hyperconvergerad lösning genom att lägga till fler noder vilket ger försägbarhet både när det gäller prestanda och ekonomi. Det är slut med komplexa livscykelprojekt, när en nod börjar bli gammal installerar man en ny nod och talar om för systemet att den nya noden skall ersätta den gamla, när det är klart (helt automatiskt) är det bara att ta den gamla noden ur drift. Detta utan påverkan eller ökad risk för er verksamhet. Det finns även uppgraderingspaket för disk och minne om det är de specifika resurserna som behövs.