Välj en sida

kommunit

Hybrid IT för kommuner

Fortinet Kommundesign

Effektiv lagring

Qumulo & HPE

Återställ er data efter ett intrång

Säker backup utan ransomware

Kommunit

Cuebid är vi oerhört stolta över våra medarbetare och det värdet vi tillför våra kunder. Vi har i många år levererat Säkra datacenterlösningar till privata såväl som offentliga kunder. Vår erfarenhet som kommer från leveranser inom dessa två olika segment har gjort det tydligt för oss att offentlig verksamhet har specifika krav som skall tillgodoses för att verksamheterna skall leverera rätt värde till oss som medborgare. Därför har vi en specifik webb just för offentlig verksamhet där vi kommer dela erfarenheter och erbjudanden som våra kunder inom offentlig verksamhet har ett tydligt behov av. 

Allt eftersom kraven förändras kommer också våra erbjudanden på denna sida bli fler och förändras. Vi utgår alltid ifrån att vi alltid först vill bjuda på kunskap och erfarenheter digitalt för att när just du anser att det ligger rätt i tiden ges möjlighet att ta kontakt för att föra en diskussion om hur en ev. lösning skulle kunna fungera bäst hos just er! 

Kundcase

Nätverk som tjänst hos Partille Kommun

Kammarkollegiet

Kammarkollegiets avtal Datacenter – Servrar och lagring omfattar hårdvara, programvara och tjänster för t.ex. servrar, Storage Area Network, Network Attached Storage, lagringssystem, säkerhetskopiering, hypervisor och virtualisering. Läs mer om ramavtalet på avropa.se

Cuebid

Cuebid arbetar med att leverera cybersäker IT-drift inom Server & lagring och kommunikation. Våra duktiga och erfarna medarbetare ligger i framkant och vi väljer alltid ut lösningar för ert behov, alltid med säkerhet i åtanke. Lösningarna levereras på det sätt ni som kund önskar, och vi tar ansvar föra att ni kan ha en säker drift och tillgång till era tjänster, så att ni kan lägga fokus på er kärnverksamhet, och att vi tillsammans skapar mervärde för just era kunder!