Välj en sida

Kommun-it

Datacenterlösningar för offentlig sektor

Cuebid – Kammarkollegiets ramavtal för datacenter – servrar och lagring

Effektiv lagring
Säker backup
Hybrid IT
CUEBID GODKÄNDA FÖR KAMMARKOLLEGIETS RAMAVTAL FÖR DATACENTER – SERVrar OCH LAGRING

Cuebid har klarat alla krav från en omfattande upphandling för stat och kommun, och får förtroendet att leverera lösningar för Datacenter – Servrar och Lagring, på Kammarkollegiets fyraåriga avtal.

Kammarkollegiet

Kammarkollegiets avtal Datacenter – Servrar och lagring omfattar hårdvara, programvara och tjänster för t.ex. servrar, Storage Area Network, Network Attached Storage, lagringssystem, säkerhetskopiering, hypervisor och virtualisering. Läs mer om ramavtalet på avropa.se